AANVRAAG Galactische Federatie

Des'ree - Life + lyrics

Seguidores

martes, 10 de mayo de 2011

Alfa Ship. Nåväl, om en besökare eller ett antal besökare inte har en ren och altruistisk avsikt att hjälpa befolkningen

Nåväl, om en besökare eller ett antal besökare inte har en ren och altruistisk avsikt att hjälpa befolkningen, har denna "hjälp" antagligen en hel rad andra egenskaper. I dessa fall hindrar energinätet deras tillträde till den här planeten.

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

På avsikten i deras tal kommer ni att veta, om de verkligen kommer för att hjälpa er eller om de har annat i sinnet. Detta råd kan tillämpas inom alla områden, inte bara inom den jordiska sfären.

Tills för bara några år sedan var ni tvungna att vara mycket uppmärksamma på den kommunikation ni tog emot (en del kontaktpersoner känner väl till detta, såsom Sixto Paz och Eugenio Siracusa, bland andra), för det fanns på er planets yta några besökande civilisationer, vars intresse var mer av en vetenskaplig karaktär (för deras egen vetenskap, uppenbarligen) än en andlig sådan. De hade inte kommit för att hjälpa er att utvecklas andligen, utan för att studera ert beteende och även er genetik, och för att förstå hur era inre organ fungerade.

Ni kallade dem "de Grå" på grund av deras hudfärg. Det finns väl kända tråkiga fall av bortförande, där medlemmar av er mänskliga ras strålades upp och in i deras små laboratorie-rymdskepp där de små varelserna observerade och studerade dem.

De gav oss alla samma rykte, - att utomjordingar kommer för att kidnappa och terrorisera er. På det sättet drog de oss alla över samma kam - oavsett vilka vi var, oavsett vilken avsikt vi hade.

Även önskemålet hos en del filmskapare att producera sensationella och skrämmande filmer har bidragit till utbredningen av den lögnen, att vi alla kommer med samma själviska och egoistiska avsikter.

Men alltsedan några år tillbaka, nära millenniumskiftet, har den Galaktiska Federationen beslutat sig för att ingripa och skydda Jordens befolkning och för att upplösa avtalet och kartlägga vad de Grå tillsammans med några medlemmar av Förenta staternas regering hade kokat ihop.

Även om det fanns andra länder som var medvetna om denna komplott, var det klart och tydligt USA:s militära regering, närmare bestämt det militära kommandot i Nordamerika, som hade gjort denna överenskommelse med de Grå.

Federationen ingrep för att skydda den oskyldiga befolkningen, främst inom Förenta Staterna, för många av dem användes som försökskaniner med militärens och vissa nordamerikanska hemliga spionagebyråers godkännande.

Den (Galaktiska Federationen) ingrep med en komplicerad logistisk plan, som började med att inaktivera besökarnas teknologi och slutade med gripandet av de Grå inuti deras egna rymdskepp och de förvisades från den här planeten och skickades tillbaka till sitt ursprungliga solsystem, mycket nära ert eget.

Så snart den första delen av planen, de Grås evakuering, avslutats, skapades ett nätverk runt Jorden av en energityp som är okänd för er på den här planeten ,- en energi som är intelligent i sig själv utan att ha sitt egna liv, för den är vävd med hjälp av vår teknologi och har förmågan att urskilja vilken typ av besökare som försöker få tillgång till er atmosfär och mark.

Nåväl, om en besökare eller ett antal besökare inte har en ren och altruistisk avsikt att hjälpa befolkningen, har denna "hjälp" antagligen en hel rad andra egenskaper. I dessa fall hindrar energinätet deras tillträde till den här planeten.

På det här sättet försäkrar sig den Galaktiska Federationen om att ingen annan yttre civilisation med avsikter liknande de Grås kan störa den Uppstigningsprocess som ni har rätt till genom det uttryckliga beslutet från Källan Som Är All Kärlek och All Nåd.

Vi förnekar inte att det har funnits tillfällen, då vi har varit tvungna att ta till drastiska åtgärder med en del civilisationer som kommit med fientliga avsikter, eller, åtminstone, utan avsikt att hjälpa er. Men ni kan räkna dessa fall på ena handens fingrar. De allra flesta besök som ni har haft sedan början av det nya millenniet har varit de bröder (era egna) som har kommit för att hjälpa, inte för att utföra experiment eller utvinna mineraler från er planets jordskorpa.

Jag har förklarat detta för er så att ni kan vara lugna och veta om att er höjningsprocess till den femte dimensionen skyddas av oss alla och av den exakta teknologin hos det energinät som omger Gaia sedan flera år tillbaka, räknat i er jordiska tid.

De interna händelserna på er planet där ni själva spelar en ledande roll och som ni känner till, eftersom ni ser dem på era dagliga nyhetssändningar, är en annan fråga, som vi kommer att belysa i en senare kommuniké.

Må Ljuset från den Oändlige och Evige Skaparen av alla världar omge er och fylla er med Frid och Kärlek.

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris Won.

Översättning, Spanska-Engelska-Svenska: Gloria Muhlebach, Inga och Cagga Levander

Webbsidor:

martes, 12 de abril de 2011

Alfa Ship, 10-04- 2011. Därför har det varit nödvändigt att införliva dessa nya kontingenter inom ramen för vår taktiska verksamhet ...

Därför har det varit nödvändigt att införliva dessa nya kontingenter inom ramen för vår taktiska verksamhet, vilket naturligtvis inneburit en justering av alla de planer vi nyss antydde. Detta innebär en viss försening med manifestationen jämfört med våra tidigare planer, men detta kommer att rikligt belönas genom en betydligt större effektivitet i genomförandet av de Ljusa himmelska härskarorna.

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Det var länge sedan min senaste förmedling till er via min kanal, vår älskade Kris-Won. Utvecklingen av vår strategiska plan mot mörkrets krafter, såväl som dess efterföljare, planen för vårVERKLIGA manifestation (inte påhittad som vissa tycks tro; jag är inte en produkt av Kris-Wons eller någon annan kanals fantasi) har krävt min speciella och fortsatta uppmärksamhet och mitt engagemang.

Som jag redan informerat er om i en tidigare kommuniké, har våra kontingenter utökats genom den senaste tidens ankomst av flera varelser från yttre rymden.Det är bröder och systrar som liksom vi kommer för att kärleksfullt erbjuda sig att hjälpa hela den mänskligabefolkningen, såväl som de icke-mänskliga varelserna,under den turbulens de går igenom i denna kritiska tid då vi alla sätter allt på spel.

Därför har det varit nödvändigt att införliva dessa nya kontingenter inomramen för vår taktiska verksamhet, vilket naturligtvis inneburiten justering av alla de planer vi nyss antydde. Detta innebär en viss försening med manifestationen jämfört med våra tidigareplaner, men detta kommer att rikligt belönas genom en betydligt större effektivitet i genomförandet av de Ljusa himmelska härskarorna.

De bröder och systrar som har kommit för att hjälpa oss har villigt och med glädje gjort detta. De har informerat oss om att deras överordnade inte har tvingat dem att komma, utan de är glada över att få delta tillsammans med oss i denna uppgift att ersätta det ockulta och mörka regerandetpå planeten Jorden med en ny grupp ledare. Dessa nya ledares avsikt och mål är befolkningens välfärd i sina respektive länder, inte att själviskt gynna sig själva, såsom det tyvärr har skett fram till nu.

De kommer att hjälpa oss att installera en ny planetär ordning, vilken består av rättvisa lagar för att styra er, och av politiska ledare som alla är födda inom mänskligheten på samma planet, Gaia. Ni kommer själva att vägleda Jordens nationer, men era ledare kommer att väljas utifrån sin inneboende andliga ädelhet i kombination med deras medfödda ledaregenskaper. Ingen korrupt handling av någon politisk ledare kommer att tillåtas.

Detta, mina kära vänner, innebär att ni endast kommer att bära med er en del av ert historiska förflutna. Vi vet att det kommer att glädja alla de hjärtan som börjat förlora hoppet om att få bevittna installationen av en ny ordning på Gaia, - manifestationen av det vi har kommit att benämna "Den Nya Jorden".

Och med detta slutar jag i dag. Det finns inte mycket mer att säga, åtminstone inte för ögonblicket.

Vi påminner er bara om,att vi förblir trogna vårt åtagande att hjälpa er alla att såsom skapelsens kungar på er planet göra detta steg mot Uppstigningen. Vi hoppas att ni kommer att fortsätta engagera er iatt sprida vårt budskap bland människor och familjer som ni tror med allvar kan ta emot den här informationen utan att bli rädda, fjärma sig eller förhåna den.

Och vi ber dig, hjälp även din egen uppstigningsprocess genom att inför ditt sinnes inre skärm börja visualisera hur du vill att den Nya Världen ska vara, - den värld du vet ska komma, - så annorlunda mot den värld du lämnar bakom dig - så full med sköna möjligheter för er alla att bli värdiga medlemmar av den Galaktiska Federationen.

Så må det bli och så kommer det att bli, och medden Högste Skaparens godkännande, vilkenfrån Sin himmelska tron leder allt, ända ner till det minsta och mest obetydliga redskapet i detta komplicerade och sofistikerade fysiska Universum... och därbortom.

Denna Hans välgörande och kraftfulla Hand skyddar oss och vägleder oss i denna viktiga process, och i de processer som kommer senare.

Fatta mod och arbeta hårt för allt det som vi tillsammans önskar!

Frid and Kärlek

Källa: CommanderSohin

Kanal: Kris-Won

Svensk översättning: Inga och Cagga

English översättning : Gloria and Steve

Webbsidor:
martes, 8 de marzo de 2011

Rymdskepp Alfa: "Om vi inte tog bort dessa rester och förde över dem till vårt Moderskepp.. "

Dessa radioaktiva ämnen skulle bli kvar i marken under årtusenden om vi inte tog bort dessa rester och förde över dem till vårt Moderskepp. Där använder vi vår teknologi för att neutralisera och omvandla dem till icke-förorenande beståndsdelar, eftersom det är omöjligt att förstöra dem helt. De kan bara omvandlas, men inte förstöras, som era forskare väl känner till.

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Jag är Sohin, överbefälhavare på det Stellära Rymdskeppet "Alpha Centaurus". 

Jag har under mitt befäl en besättning på 348 personer, inklusive skeppets besättning, de som kommer på besök (tillfälliga besökare) och de besättningsmedlemmar som har som sitt uppdrag att regelbundet resa till er planets yta för att utföra uppgifter som omfattar provtagning och sanering av era havsvatten och andra platser på Jorden, där vissa av era regeringar, utan tillstymmelse till samvete, har begravt starkt förorenat radioaktivt material i Gaias jord.

Gaia är er kärleksfulla Moder, och måste acceptera alla dessa okunniga och omoraliska beteenden av några ledare för er ras, som i sin omedvetenhet inte reflekterat över de fruktansvärda och brännande effekterna på Gaia. 

Denna dumpning av det radioaktiva materialet i jordlagren i vissa länder, styrs av korrumperade framstående personer som säljer sig i utbyte mot tjänster, oftast i form av pengar.

Men tala om för mig, vad syftet är med dessa ekonomiska vinster eller politiska favörer till dessa sluga ledare som enbart motiveras av själviska motiv, om detta betyder skövlandet av era skogar på grund av okontrollerad avverkning av träd, en del av dem tusentals år gamla, om det betyder förorening av era oceaner och hav eller kärnvapenexplosioner som detoneras under förevändningen att bedriva "tester" för att trygga den nationella säkerheten?

Ekonomiska eller politiska belöningar på bekostnad av förstörelsen av era naturliga miljöer? Är det verkligen värt att förorena er jord och era hav i utbyte mot några favörer till vissa länder styrda av skrupelfria ledare?
 
Nej, inte alls och jag vet att ingen av er tror att det är värt att orsaka onödig skada på den planet som ger er skydd.

När vår Första Kontakt äger rum, kommer vi att utbilda er till att använda alternativa energikällor, fria från alla förorenande beståndsdelar, vilka till exempel produceras i era fabriker och era kraftverk. 

Då kommer ni inte att behöva söka efter platser för att begrava dessa i hög grad förorenade material i marken eller under vattnet.

Jag vill klargöra för er att omedvetenheten hos dessa ledare ger oss en massa arbete. Men trots detta gör vi det från vårt hjärta i syfte att lindra Gaias lidande när vi ser hur man förorenar Hennes fysiska kropp.

Dessa radioaktiva ämnen skulle bli kvar i marken under årtusenden om vi inte tog bort dessa rester och förde över dem till vårt Moderskepp. 

Där använder vi vår teknologi för att neutralisera och omvandla dem till icke-förorenande beståndsdelar, eftersom det är omöjligt att förstöra dem helt. 

De kan bara omvandlas, men inte förstöras, som era forskare väl känner till.

Nåja, det där är ett av de mest relevanta jobb som våra stellära Rymdskepp utför.

Under de kommande åren kommer vi även att kräva att många av er också ska arbeta ombord på detta Rymdskepp eller ombord på andra Rymdskepp, - uppgifter som ni kommer att bli väl instruerade och utbildade för, det vet jag.

Av den anledningen består vår besättning, liksom på andra Moderskepp och andra mindre skepp, av personer från olika planeter och solsystem, men alla är medlemmar i Galaktiska Federationen.

Största delen eller en stor del av personalen ombord på ett Rymdskepp tillhör samma ursprungsplanet, men det kommer alltid att föra med sig en besättning av blandade medlemmar som kommer från andra platser i Galaxen.

På det här sättet skapas ett brödraskap mellan de olika raserna, vilket stärker banden mellan oss.

Dessutom, med tanke på att varje civilisation specialiserar sig inom ett område (såsom medicin, ekologiskt jordbruk, vård och återställande av miljön, vetenskapliga bidrag, osv.), är det faktum att representanter från olika specialistområden jobbar inom sin specialitet fördelaktigt för Rymdskeppets optimala funktion rent allmänt, och det garanterar goda resultat och framgång i de uppdrag som utförs av detta Rymdskepp.

Som jag sa kommer en del av er att behöva arbeta med oss ombord på Rymdskepp Alfa, så vi måste välja noggrant bland er.

Förmågorna hos vissa av er håller på att analyseras, så att vi vid vårt möte faktiskt kan erbjuda några av er denna möjlighet.

Vi hoppas att dessa personer kommer att samtycka till att bli medlemmar i vår besättning.

Jag säger detta till er i förväg, så att ni alla vet att detta kommer att ske inom en snar framtid, och så att vårt förslag inte kommer som en överraskning för de personer som väljs ut av oss som kollegor ombord på Rymdskepp Alfa eller ombord på motsvarande Rymdskepp.

Det återstår inte mycket tid för er civilisation innan ni blir medlem i den Galaktiska Federationen, och den tanken fyller oss med stor glädje.

Det är en stor ära för oss att få hjälpa er på detta sätt, - ja, på alla sätt vi kan.

Det gör vi och det är orsaken till att vi har kommit.

Frid och Kärlek

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga

Översättare English: Gloria and Steve

www.navealfa.comsábado, 26 de febrero de 2011

Alfa pá Svenska. Mitt namn – min kanal frågar mig – är Yasuk.

Mitt namn – min kanal frågar mig – är Yasuk. För ögonblicket finns det ingen mer av min ras på er planet. Jag är den enda representanten varifrån jag kommer, men för att säga som sanningen är, ni besöks som aldrig förr! Med mitt inre öga kan jag se en stor mångfald invånare från andra världar, och även en del som har imiterat er och finns bland er och tagit samma mänskliga form som ni.

Jag ser myriader av varelser som utvecklas genom tidens spiral. Deras öden är sammanflätade och formar vägen tillbaka till Ursprunget: Gud.

Jag är mycket glad över att få tala med dig. Det är första gången som jag gör detta. 

Genom att titta genom det kvantfönster som låter mig besöka er i er tid och i er värld, har jag funnit en skicklig kanal genom vilken jag kan kommunicera med er.

Jag tillhör en grupp varelser som befolkar en värld långt borta, som är så gammal som er himmelska konung, er gula stjärna… Solen, som den kallas här.

Den övergångstid som ni just nu befinner er i har kallat på uppmärksamhet från många varelser i Universum och är orsaken till varför vi besöker er från så många civilisationer från yttre rymden. 

En del kommer för att hjälpa er medan andra inte är involverade i er process. De finns här bara som iakttagare, - som nyfikna besökare kan man säga.

Mitt namn – min kanal frågar mig – är Yasuk. För ögonblicket finns det ingen mer av min ras på er planet. 

Jag är den enda representanten varifrån jag kommer, men för att säga som sanningen är, ni besöks som aldrig förr! Med mitt inre öga kan jag se en stor mångfald invånare från andra världar, och även en del som har imiterat er och finns bland er och tagit samma mänskliga form som ni.

Ni har haft många liv, hundratals, för att lära er älska, och om ni inte har lärt er vad kärlek är, är jag rädd att er tid för att lära detta på den här planeten i den här dimensionen går mot sitt slut.

Den delen av Mänskligheten som har uppnått en viss utvecklingsnivå, över det minimum som krävs, kommer att bli de enda som kommer att befolka den här världen så snart omvandlingsprocessen har påbörjats.

De som inte har uppnått den efterfrågade nivån av Kärlek och Visdom kommer att kunna fortsätta sin utvecklingsprocess på planeter med liknande andlig vibration och som överensstämmer med deras egen energi, planeter som också befinner sig under en period med mer grundläggande och elementär utveckling.

Kanske kan vi samtala litet längre nästa gång. Under tiden, tills den dagen kommer, lämnar jag dig för att ta reda på mer på er planets yta för att bättre förstå den process vilken ni nu genomgår. Och jag kommer att hjälpa till där jag kan.

Jag är Yasuk och jag gratulerar er alla till era ansträngningar för att höja den andliga nivån. 

Era ansträngningar kommer att krönas med den äran därför att ni kan räkna med en ofantlig influens från det Centrala stjärnsystemet i er galax.

Må er ansträngning att höja er på evolutionens stege bli framgångsrik!

Yasuk

Källa : Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga

Translator English: Gloria, Macarena and Steve


viernes, 18 de febrero de 2011

Alfa på Svenska, På Internet skriver många människor, tusentals

På Internet skriver många människor, tusentals.

Kris-Won: Eftersom Sohin vanligtvis kommunicerar med mig på söndagar och då överför sitt budskap, sände jag honom igår, söndag morgon, ett telepatiskt budskap för att få veta om han tänkte kontakta mig, och han sa att det skulle han inte den dagen, utan skulle kontakta mig nästa vecka.

Idag, måndag, känns det som en kanalisering är på gång. Jag vet inte varför, så jag sätter mig ner vid min skärm och tömmer mitt sinne, och gör mig tillgänglig för någon Själ, som önskar överföra något till de läsare som söker Ljuset. 

Jag slappnar av i kroppen och i tanken och låter mig bäras av en känsla av tomhet och ett fridfullt inre välbefinnande…

Och vem visar sig, om inte Sathya Sai Baba! För mig är det alltid en ära och en enorm glädje att känna igen närvaron av min Mästare!

Baba: Sai Ram

Kris-Won: Hallå Swami. Sai Ram? Det är första gången jag hör dig säga mantrat Sai Ram för att hälsa på mig.

Baba: Är inte detta den hälsning som ni, mina hängivna, använder när ni möter varandra?

Kris: Jo, visst, för det mesta.

Baba: Skulle du vilja fråga mig om något?

Kris-Won: Ja, jag skulle vilja att du berättar för läsarna och för mig litet grann om de tider vi genomgår just nu, för det finns så många saker som sägs på Internet…

Baba: Naturligtvis, därför det är inte på Internet ni ska söka, utan på ”Innernet”. 

På Internet skriver många människor, tusentals, och var och en lägger in en del från sin egen ”mentala fabrik” till kanaliseringarna de gör. 

Däremot inom ”Innernet” existerar det bara en enda Själ, och därför bara en enda Sanning. Där finns inga mångahanda teorier, som är rent mentala, utan bara en som är äkta.

Kris-Won: Du har rätt, Baba. Inte desto mindre är det ibland lättare att öppna datorn och läsa det andra säger innan man lyssnar till sin egen inre röst.

Baba: Det verkar som om det är det bekvämaste att göra, därför i Västvärlden är ni inte vana vid att meditera; snarare läser ni tusen och åter tusentals tidningar, magasin och böcker, eller tillbringar timmar framför TV:n och har ert sinne bortkopplat från verkligheten. 

Om ni kunde se er själva när ni tittar på TV! Ni ser ut som fiollådor, tittar bara, utan omdöme! Och det som är tråkigare än så är att ni inte mediterar på Gud, som är er ursprungliga fontän. 

Det är en sorgligt bortkastad tid. Och tid är guld värd; tiden du kastar bort är oersättlig; det finns ingen väg tillbaka; det som gått förlorat är förlorat och bortkastat, - den kan inte återfås.

Kris-Won: Ja, så säger du alltid, men vi tar inte mycket notis om det.

Det vill säga, folk läser dina budskap, men när det kommer till att sätta dem i verket…. Det är en annan sak. Jag ber om ursäkt, Sir.

Baba: Jag talar rent allmänt, jag talar inte speciellt om dig, fastän det är sant att du skulle kunna göra mer än du gör.

Kris-Won: Ändå mer? Swami, jag har nätt och jämt tid till mina egna saker!

Baba: Jo, det kan du. Det är en fråga om att planera sin tid väl.

Ibland tillbringar du en massa tid med att göra samma sak och du borde kunna förkorta den här tiden. På det sättet skulle du kunna göra nya saker, eller ta upp det som du inte har gjort färdigt….

Kris-Won: Mitt i prick. Jag ska försöka vara mer koncis i mitt arbete och inte sväva ut.

Baba: Mmmm, men försök inte, - gör det!

Kris-Won: Ja, Swami, jag lovar. Och innan du går, skulle du kunna säga någonting om de övergångstider vi nu går igenom?

Baba: Ja, ja. Jorden är, som du vet, i en fosterliknande process och ska precis föda en Ny Jord. Inom den här Nya Jorden, kommer en Ny Mänsklighet att blomstra. 

För att göra detta kan ni räkna med hjälp från en hord Varelser vars antal håller på att öka och som ansluter sig till den enorma Ljus-Armé som konfronterar det mörka som hållit mänskligheten i skuggorna och hållit den förslavad under årtusenden.

Kris-Won: Och när kan man med säkerhet förvänta sig den här förändringen, Swami?

Baba: Håll dig bara lugn och ha tålamod. Om du har varit under det mörkas ok under årtusenden, så kan du vänta litet till, eller hur?

Kris-Won: Naturligtvis. Vad annat kan vi göra? På något sätt, önskar alla Ljusarbetare, som vi kallas nu, att förändringen ska komma så snart som möjligt. Det är väl förståeligt, eller hur, Swami?

Baba: Ha, ha, ha! Ja, det är det. Tålamod är inte en dygd hos den här planetens mänsklighet.

Kris-Won: Baba, varför finns det så många människor som nekar att tro på existensen bortom, på själarnas inkarnation, och på våra bröder från yttre rymden?

Baba: Det är svårt för dem att acceptera detta därför att de har tillbringat många liv i totalt världsliga existenser utan att ens tänka på möjligheten att det existerar liv i Anden och inte bara i kropparna. 

Du är och tänker i enlighet med vad du gjort och kommit fram till i ditt sinne och din personlighet under dina tidigare liv. 

Till detta måste vi lägga resultatet av dina erfarenheter i ditt nuvarande liv, från samverkan med familj och omgivning, vilka vänner du haft och kvalitén på den undervisning du fått från dina lärare. Allt det där är viktigt.

Kris-Won: Jag förstår. Nåväl, Baba, min älskade Herre, jag älskar dig så mycket. 

Det har varit ett tag sedan du gav mig en av de där underbara och oförglömliga drömmarna som du brukade skänka mig… jag saknar dem.

Baba: Jag ger alltid det som min son behöver, min hängivne son. Kanske är det för att du inte längre behöver dem.

Du sköter dig bra, min son, fortsätt på det sättet och var medveten om, att jag alltid är med dig och visar dig vägen och omfamnar dig när du är ledsen eller tung till sinnet. Jag lämnar dig aldrig oskyddad, som du väl vet.

Kris-Won: Tack, min Baba, jag omfamnar dig. Du vet att du alltid är i mina tankar och i mitt hjärta. Jag är säker på att du vet det.

Baba: Ha, ha, ha! Men naturligtvis. Annars skulle jag inte vara en Guds Avatar.

Kris.Won: Sai Ram, Sir, och tack så väldigt mycket för att du kom ikväll. Jag hoppas att mina läsare är lika glada som jag har varit.

Baba: Jag finns även hos dem. Du som läser dessa rader och behöver mig någon gång; allt du behöver göra är att koncentrera dig på mig och kalla på mig och jag kommer omedelbart! Jag kommer alltid till vem som än kallar på mig. Glöm aldrig det!

Kris-Won: Tack, Swami!

Svensk översättning: Inga och Cagga

Transator English: Gloria anda Steve

lunes, 7 de febrero de 2011

Rymdskepp Alfa. Något som redan är på gång – inte drastiskt utan gradvis

Vi förutsåg detta redan i tidigare budskap och nu ser ni sanningen i detta. Antalet människor som kanaliserar växer exponentiellt. Och det kan inte vara på något annat sätt, när ni gör ett kvantumhopp mot en mer subtil dimension, något som redan är på gång – inte drastiskt utan gradvis – och fler och fler människor utvecklar förmågan att kontakta Oss telepatiskt.

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

De små mikropartiklarna i mikrokosmos motsvarar i miniskala stjärnorna och planeterna i kosmos (makrokosmos). För att citera det gamla ordspråket: ”Som ovan, så nedan”, fastän vi skulle också kunna säga: ”Det som sker på makrokosmisk nivå, sker även på den mikroskopiska nivån”, - eller åtminstone någonting liknande.

På ett liknande sätt, - och de av er som studerat ockult litteratur känner till detta, - har saker som sker på det tredimensionella fysiska planet redan hänt en kort tid dessförinnan på astralplanet innan det materialiseras i den fysiska världen. Detta är den känsla, den ”déja vu”-upplevelse du får vid tillfällen då du tror att du redan upplevt en situation som precis har skett.

Under natten när du sover lämnar din astrala kropp tillsammans med dina andra subtila kroppar den fysiska kroppen, vilken förblir i ett avslappat eller vegetativt tillstånd som om den vilar i ”dödens sköna sömn” – de lämnar och går till olika platser där du fortsätter din inlärningsprocess eller går för att ge service.

Du kanske har lagt märke till att under senare tid, särskilt under de sista månaderna kanaliserar alltfler människor våra budskap. Någonting som började som ett mindre fenomen och väldigt sällsynt, har idag, i början av 20011, ökat så att mänskligheten nu har medier, kanaler, talare, redskap, eller vad ni föredrar att kalla det, människor som i sitt tjänande lämnar sin kropp och erbjuder sig som sändare, så att all den information vi önskar leverera, effektivt och snabbt blir tillgänglig för alla läsare av våra meddelanden.

Vi förutsåg detta redan i tidigare budskap och nu ser ni sanningen i detta. Antalet människor som kanaliserar växer exponentiellt. Och det kan inte vara på något annat sätt, när ni gör ett kvantumhopp mot en mer subtil dimension, något som redan är på gång – inte drastiskt utan gradvis – och fler och fler människor utvecklar förmågan att kontakta Oss telepatiskt.

Telepati är en egenskap som utvecklas allteftersom den mänskliga varelsen svarar på vissa beteendemönster och hennes grundläggande kroppar (den fysiska, eteriska, astrala/emotionella, mentala och kausala) blir alltmer subtila. På grund av deras förfining och att de gradvis blir lättare, - ljusare, upplever även människans mer subtila kroppar en höjning till ett högre tillstånd.

Slutligen, när alla mänskliga varelsers kroppar höjt sig (detta är Uppstigningsprocessen och inget annat), kommer människan spontant och naturligt att befinna sig i en högre dimension.

Och denna utveckling kommer att bli resultatet av er egen ansträngning; vi kommer inte alls att ha ingripit i den. Den är helt er egen förtjänst och det är detta som är det sköna, - det som ger värde och relevans till det ni uppnår!

Det du gör under dagen, medan du är vaken, tillsammans med det som äger rum under natten med dina subtila kroppar, är det som driver din själ från den position där du har varit mer eller mindre oförändrad under århundraden eller till och med årtusenden till den nya situation du mycket snart kommer att leva i. Glöm inte att du är en mångdimensionell varelse och att du inte enbart lever på det fysiska planet.

Alla ni som genomlever en likartad erfarenhet, om inte identisk, kommer i dessa planetförändringens tider och efter att ni har gjort uppstigningssteget tillsammans att ansvara för skiftet av Gaia, er kära Moder, till den Nya Jordens underbara tillstånd.

Vi har sagt i våra tidigare uttalanden att ingen av oss vet med säkerhet det datum efter vilket detta evolutionära hopp är genomfört och ni lever som en ny mänsklighet på planeten. Men vi vet säkert en sak, nämligen att övergången från den gamla Jorden till den Nya Mänskligheten kommer att genomföras med framgång. Det kan inte gå på något annat sätt när den Gudomlige Skaparen har förordat att detta ska bli ert öde.

Låt oss tillsammans be att det här dimensionsskiftet, denna människans högst andliga bedrift blir er förunnad mycket snart.

Frid och Kärlek

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris Won


Översättare: Inga och Cagga

Översättare English: Steve and Gloria

martes, 1 de febrero de 2011

Rymdskepp Alfa!. Låt mig berätta för er om någonting som vi vet ska äga rum

Låt mig berätta för er om någonting som vi vet ska äga rum, enligt de planer vi har tillsammans med alla civilisationer från yttre rymden som finns precis här och nu, redo att handla när det är dags.

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Alla besättningsmedlemmar på Rymdskepp Alfa och deras Commander, den du talar med just nu, befinner sig endast några få tusen kilometer från Jordens yta, - från detta underbara sublima väsen som är Moder Gaia. För närvarande är det lugnt, men vi är fulla av förväntan därför att vi utan tvivel vet att tiden inte kommer, - den ÄR NU.

Det är inte längre nödvändigt att vänta år efter år på utvecklingen och manifestationen av den Gudomliga Planen i den här världen. Väntan är över. Ja, vi är alltså lugna här ombord på vårt Interstellära Rymdskepp, men på samma gång är vi alerta och väl förberedda, ifall det skulle vara dags att gå till aktion precis i det här ögonblicket, vilket inte skulle vara underligt alls.

Det vi vill säga med detta är, att vi från vår strategiska placering häruppe, dolda för lokalisering med alla era teknologiska hjälpmedel, kan tala om för er att ingen av oss känner till ögonblicket då vi kommer att gå till aktion, men vi vet verkligen hur det ska göras och vilka de inledande stegen är och vilka steg som följer omedelbart därefter.

Ögonblicket när vi går till aktion skulle gott kunna vara inom de allra närmaste månaderna eller inom den närmaste timmen. Det exakta och precisa ögonblicket för vårt ingripande känner bara Skaparen Moder/Fader Gud till, - den Evigt Feminina och Maskulina Energin förenad till enbart En, från vilken hela Skapelsen har sitt ursprung, uppdelad i en mångfald Universa och även i dimensionella plan som vibrerar och ständigt utvidgar sig i en till synes evig dans i tillbedjan och lovpris till sin Skapare.

Och alla de väsen som manifesterats på olika existensplan är förenade i glädjefull lovsång till vår älskade Skapare och Välgörare. Det er Bibel säger i en av sina heliga texter, i samband med er mänsklighet är att, ”inte ens en strimla av gräs rör sig utan Guds vetskap”. Det är ett mycket sant påstående därför att endast Han vet med säkerhet vad som skett, vad som sker inom vilken del av Sin Skapelse det än må vara, och vad som kommer att ske i framtiden, vilket är osäkert för oss alla.

Låt mig berätta för er om någonting som vi vet ska äga rum, enligt de planer vi har tillsammans med alla civilisationer från yttre rymden som finns precis här och nu, redo att handla när det är dags.

Om de som befinner sig i mörkret, - de som vävt era öden åtminstone i den här tredimensionella världen – försöker sig på en sista kraftmanöver, drivna av förtvivlan, eller avstår från sin önskan att manipulera er och kapitulerar inför det som är uppenbart (vilket innebär deras definitiva avslöjande), eller, å andra sidan, att Gud beslutar sig för att det är dags att agera med kraft och de avsätts från sina maktpositioner och sin dominans. Oavsett vilket av dessa tre scenarier som sker kommer vi att ingripa och befria er från det ok som hållit er fast och förslavat er alltför länge, - sedan tusentals år.

Så snart deras domän avslöjats och ni åter är fria, - fria att få veta sanningen om vem ni verkligen är, - fria att kunna omfamna era grannar, familjer, vänner och arbetskollegor utan rädsla för att vara tvungna att leta efter jobb, - utan att vara rädda inför slutet på månaden eller att banken ska ta ifrån er ert hus eller er bil. Så snart detta ögonblick är inne kommer vi att visa oss öppet för er utan att behöva dyka upp sporadiskt och snabbt över era städer, utan att behöva väga för– och nackdelarna av våra handlingar, därför att ett allt större antal människor inser för varje gång att de inte är de enda intelligenta varelserna i Universum.

Det har alltid förvånat oss att intelligenta människor bland er mänsklighet kan tro att ni är de enda invånarna i detta vidsträckta Universum, med tanke på dess enorma storlek och på er planets litenhet inför de biljoner himlakroppar som bebor ert Universum. Era artificiella satelliter sänder er bilder på stjärnhimlar som visar hur vidsträckt bara ert lokala Universum är, och ändå tror många människor att existensen av intelligenta varelser på andra platser i Kosmos är ”mycket osannolikt”. Vi föredrar att inte kommentera den skrattretande kommentaren från en av era mest prominenta vetenskapsmän angående vad vår existens skulle innebära för er säkerhet.

Den här typen av kommentarer är enbart motiverade av rädsla, - av rädsla för det okända, och inte resultatet av gott tankearbete och djup eftertanke. Men skönheten i vår nuvarande tid – den stund vi alla nu befinner oss i, är att anledningen till vår existens och det faktum att ni alltid följts av oss, kommer att sluta vara något okänt. När detta sker är stunden inne för att manifestera vår Första Kontakt.

Efter avslöjandet om det inflytande som utövats av vissa anonyma maktcirklar kommer den tid som ni, men även vi så djupt bett om! För illusionens slöja som har lurat er ska försvinna, och vi kan alla inleda vår gemensamma vandring mot det utvecklingssteg ni alla kommer att ta, tillsammans med varelserna från mänsklighetens ”brödrariken”.

Är du redo för vårt möte, som följer på er befrielse?

Så låt dig inte distraheras, förändringens stora ögonblick skulle kunna vara …. just nu!
Hälsningar från Rymdskepp Alfa, dess besättningsmedlemmar och Commander Sohin.

Frid och Kärlek

Commander Sohin

Kanal: Kris Won


Web Site : www.navealfa.com/Översättare: Inga och Cagga.
Translator English : Gloria and steve